Palvelusetelipäiväkodin asiakasmaksut toimintavuonna 2019-2020

Päiväkoti Pikkupursi on palvelusetelipäiväkoti. Pikkupurrella on palvelusetelisopimus Tampereen, Kangasalan, Nokian sekä Pirkkalan kanssa. Palvelusetelisopimuksen laatiminen on mahdollista myös muiden sitä hyödyntävien ympäristökuntien kanssa. Hoitopaikasta sopimisen jälkeen huoltajat hakevat kotikunnastaan lapselleen päivähoidon palveluseteliä sähköisesti kotikunnan järjestelmän kautta. Palveluseteli toimii edellytyksenä varhaiskasvatuspaikan saamiselle päiväkotiimme. Huoltajat ovat velvoitettuja huolehtimaan perheen koossa tai taloudellisissa tilanteissa tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta kotikuntaan. Asiakasmaksu määrittyy kaupungin laskelmien mukaisesti. Asiakasmaksun katto on Tampereella 289€ lapsen ollessa kokopäivähoidossa. Yhdessä kotikaupungin palvelusetelin kanssa päivähoidon hinta/lapsi on yli kolmevuotiaista 792,59€ /kk ja alle kolmevuotiaista 1196,81€ /kk. Kokopäivähoitolapsen asiakasmaksuun lisätään Pikkupurressa 20€ /kk ja 10pv /kk lapsen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 10€ /kk. Kangasalaisille asiakkaille hoitomaksu määritellään hoitoajan, tulojen ja perheen koon perusteella.

Lisätietoja löytyy varhaiskasvatuksen nettisivuilta:
• Tampere: https://www.tampere.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus.html
• Kangasala: https://www.kangasala.fi/varhaiskasvatus-ja-opetus/varhaiskasvatus/