Esiopetus

Esiopetuksen pedagoginen suunnitelma 2019–2020

Lukuvuonna 2020–2021 Tampereen kristillisellä koululla toimii kaksi esiopetusryhmää, toinen päiväkoti Pikkupurren tiloissa Timanttien ryhmässä ja toinen Majakkatalolla, n. 50 metrin päässä Pikkupurresta.

Esiopetusta annetaan klo 9–13, mutta perheellä voi olla tarve hoidolle ennen ja jälkeen esiopetuspäivän. Tällöin Pikkupursi tarjoaa esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta klo 6.00–17.00 (tai erikseen sovitusti klo 18.00) saakka. Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta sovitaan erikseen Pikkupurren kanssa ja paikan saamiseksi huoltajat hakevat omalta kotikunnaltaan palveluseteliä.

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN PÄIVÄOHJELMA TIMANTEILLA

 • 6.00–8.10 hoitoa sitä varanneille Pikkupurren tiloissa
 • 8.10– aamupala
 • 9.00–13.00 Tampereen kristillisen koulun järjestämää esiopetusta
 • 13.00 satusiesta ja hiljaisia puuhia
 • 14.15 välipala
 • 14.15– leikkiä ja touhuja
 • 15.30–17.00 ulkoilua
 • 17.00 toiminta päättyy

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN PÄIVÄOHJELMA MAJAKALLA

 • 6.00–7.40 hoitoa sitä varanneille Pikkupurren tiloissa
 • 7.40 aamutoiminnan ohjaaja saattaa lapset Majakkatalolle
 • 7.45 Majakkatalon ovet auki
 • 8.00– aamupala
 • 9.00–13.00 Tampereen kristillisen koulun järjestämää esiopetusta
 • 13.00 satusiesta ja hiljaisia puuhia
 • 14.00– välipala
 • 14.30–16.00 leikkiä, touhuja ja ulkoilua
 • 16.00 siirtyminen Pikkupurren pihaan
 • 17.00 toiminta päättyy
   

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS


Esiopetuspäivä on pitkälti suunnitellusti ohjelmallista sekä keskittymistä vaativaa. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa taas painottuvat erityisesti lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille rakentuvat sisällöt, kuten leikit, pelit ja kisailut. Halukkaat voivat päästä ulkoleikkeihin heti välipalan jälkeen. 

Kuitenkin esiopetuksen kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistä.

Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa arjen taitojen tukeminen ja omatoimisuuteen kannustaminen ovat kouluunkin valmistautumisen kannalta tärkeitä taitoja. Lisäksi esiopetuksessa painottuvat sisällöt tunne- ja vuorovaikutustaidoista siirtyvät leikkeihin ja käytännön toimiin myös aamuisin ja iltapäivisin. Aikuisten yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin tukea tunne- ja vuorovaikutustaidoissa niin, että jokainen lapsi pystyy tasavertaisesti ideoimaan ja osallistumaan leikkeihin ja puuhiin. Kaikki esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen aikuiset ovat perehtyneet MiniVerso– vertaissovittelumenetelmään. Jokainen konfliktitilanne nähdään mahdollisuutena oppia. Kaikki aikuiset ovat sitoutuneet Pikkupurren kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaan.

Aamulla ja iltapäivällä on töissä aina joku, joka on ollut läsnä myös esiopetuspäivässä. Näin esiopetuksessa nousseita asioita voidaan tukea myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja toisinpäin. Päivittäiset kuulumiset pyritään vaihtamaan huoltajien kanssa kasvokkain, mikä osaltaan tukee myös kodin ja esiopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä.
 

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency