Päiväkoti Pikkupursi on palvelusetelipäiväkoti.

Palvelusetelin voi saada Tampereen, Kangasalan, Nokian, Lempäälän, Ylöjärven ja Pirkkalan kunnista. Muiden kuntien kohdalla palvelusta on sovittava erikseen.

Palveluseteli toimii edellytyksenä varhaiskasvatuspaikan saamiselle päiväkotiimme. Kun hoitopaikasta on sovittu Pikkupurren kanssa, huoltajat hakevat päivähoidon palveluseteliä lapsen kotikunnasta. Haku tapahtuu sähköisesti kotikunnan järjestelmän kautta. Palveluseteliä on haettava jo ennen päivähoidon alkamista.
Palvelusetelihakemuksen lisäksi huoltajat toimittavat kotikaupungille tulotietonsa asiakasmaksun määräämiseksi tai antavat suostumuksen korkeimpaan asiakasmaksuun kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. 

Huoltajat ovat velvoitettuja huolehtimaan perheen koossa, asuinkunnassa tai taloudellisissa tilanteissa tapahtuvien muutosten ilmoittamisesta kotikuntaan ajallaan. Palveluntarpeen muuttuessa (sopimuspäivät, hoitoajat yms.) asiasta sovitaan Pikkupurren johtajan kanssa.
Yhdessä kotikaupungin palvelusetelin kanssa hoidon hinta on alle kolmevuotiaasta 1247 €/kk, yli kolmevuotiaasta 826 €/kk ja esioppilaasta 413 €/kk. Perheen omavastuun katto on sama kuin kunnallisessa päivähoidossa, siis 288 €/kk lapsen ollessa kokopäiväinen. Lopullinen asiakasmaksu määrittyy oman kunnan laskelmien mukaisesti.

Kokopäivähoitolapsen asiakasmaksuun lisätään Pikkupurressa 20 €/kk ja 10 pv/kk lapsen sekä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen 10 €/kk.
Irtisanominen tehdään kirjallisesti ja irtisanomisaika on 1 kk.
 

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency