Aarteiden ja Timanttien toimintasuunnitelma 2019-2020

TEEMA: Meidän maailmaRaamatun teksti​: Ja Jumala katsoi kaikkea,mitä oli tehnyt, ja näki, että se oli erittäin hyvää. 1 Moos 1:31. Lapset pääsevät suunnittelemaan päiväkodin toimintaa mm. lastenkokouksissa, jossa myös esitellään kuukauden taidekuva ja jutellaan aiheesta. Kuukauden teemaan valitsemme sopivat laulut ja kädentaidot sekä sovimme mahdolliset retket. Myös Raamatun kertomukset pyrimme liittämään kuukauden aiheeseen. Kerran viikossa käymme jumppasalilla ja hiihto ja luistelu tulevat mukaan sään niin salliessa.


VISKARITOIMINTA

Aarteiden ja Timanttien lapset ovat 4–5-vuotiaita. Ryhmät toteuttavat viskaritoimintaa kukin omassa ryhmässään, mutta hyödyntävät yhteistä toimintasuunnitelmaa.

PIENRYHMÄTOIMINTA

Sekä Aarteiden että Timanttien ryhmässä on kaksi pienryhmää. Liikunta ja metsäretki päivänä toimimme isossa ryhmässä.
Ohjatut tuokiot, pukemiset/riisumiset, sekä ulkoilu toimivat pienryhmissä niin, että osa lapsista on ulkona ja osa sisällä. Jakaannumme pienryhmiin myös leikkihetkien aikana. Pienryhmät muodostuvat erilaisiksi riippuen lasten leikeistä. Jokaisessa pienryhmässä toimii yksi aikuinen.

LAPSEN OSALLISUUS

Pyrimme pitämään lastenkokouksen noin kerran kuukaudessa. Lapset saavat esittää toiveitaan tulevalle kuukaudelle. Mietimme myös mitä olemme toteuttaneet ja mikä on ollut mieleistä.
Viikottain valitsemme kaksi apulaista. He huolehtivat kattauksesta lounaalla, käyvät kirjastoautolla ja aikuisen kanssa toimivat ”roskakuskeina” vieden lajitteluun paperi-, kartonki-, lasi ja metalliroskat.
Ruokailussa lapsi ottaa itse ruokansa ja huolehtii itse oman pöytänsä pyyhkimisestä ruuan jälkeen. Samoin omien astioidensa esipesusta ja tiskikoneeseen laittamisesta. Epidemioiden aikana aikuinen jakaa ruoat.
Lapset saavat valita leikkikaverinsa, leikkinsä ja leikkialueensa aikuisen avustuksella. Myös lepohetken vaatetuksessa lapsen mielipidettä kuunnellaan.
Tuokioilla luettavista kirjoista, retkikohteista ja taitotaulu-palkinnoista keskustelemme yhdessä. Levyraadissa lasten ääni tulee kuuluville heidän äänestäessään suosikkejaan.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN

Käytämme internettiä etsittäessä aiheeseen liittyvää tietoa, kuvia ja videoita. Lapset käyttävät ipadiä mm. peleihin. Ekapeli ja Raamattupeli on käytössä.
CD on apunamme, kun haluamme oppia eri lintujen ääniä. Kirjastoautolta lainatut tietokirjat mm. avaruudesta ja dinosauruksista auttavat tiedon nälkään.

KIELITIETOINEN VARHAISKASVATUS

Lapsen kielelliset taidot kasvavat ja moninaistuvat arjen tilanteissa keskustellen ja pohtien. Lorut, runot, sadut, raamatun kertomukset ja laulut ovat päivittäin läsnä tuokioissamme. Sadutamme ja mietimme kertomusten jälkeen mitä ne toivat mieleemme? Mitä opimme?
Omien kirjojen lisäksi lainaamme viikottain kirjoja kirjastoautosta. Näitä kirjoja lapset saavat tutkia mm. lepohetken aikana. Tavutamme, etsimme alkuäänteitä, yläkäsitteitä, piirrämme kirjaimia ja riimitämme. Opettelemme kuuntelemaan mitä toisella on sanottavaa ja ohjaamme hyviin käytöstapoihin.
Viittomakieltä käytämme piirihetkillä ja onnittelulaulun laulamme myös englanniksi. Tietokoneen tarjoamiin peleihin lapsilla on mahdollisuus päivittäin. ( mm.Eka-peli)

KIUSAAMINEN

Kiusaaminen on toisen suunniteltua ja tahallista alistamista,vallan tai voiman väärinkäyttöä. Osapuolten roolijako ja keskinäiset voimasuhteet ovat epätasaiset ja kiusaamisen kohteella on vaikeuksia puolustautua.

KIUSAAMISEN EHKÄISEMINEN

Negatiivisen puheen/eleiden/vuorovaikutuksen havainnointiin osallistuvat sekä lapset että aikuiset. Vanhempainillassa keskustelimme vanhempien kanssa kiusaamisen ehkäisystä. Pyrimme pitämään avoimen linjan koteihin ja nopean puuttumisen mahdollisissa kiusaamistilanteissa. Negatiivisen vuorovaikutuksen noidankehässä olevan lapsen kohdalla valitsemme leikkiparit aikuisen toimiessa leikin ohjaajana.
Turvallinen ilmapiiri, riittävä hyvinvoiva henkilökunta, kehuminen, kannustus ja asenne, että ketään ei jätetä yksin auttaa vähentämään kiusaamista. Satujen ja tarinoiden, laulujen, leikkien ja käsinukejen avulla voidaan havainnollistaa vaikeitakin tilanteita ja auttaa lapsia vuorovaikutustilanteissa.


Elokuu​: Kesämuistot

Kuukauden taidemaalari: Albert Edelfelt

Tutustumme toisiimme ja päiväkodin sääntöihin. Jutellaan kesästä, opetellaan tunnistamaan, tavuttamaan ja kirjoittamaan oma nimi ja piirretään oma kuva miettien samalla millainen on ihminen. Kertaamme käsitteitä yhtä monta ja ei yhtään.


SYYSKUU​: Jumalan huolenpito

Kuukauden taidemaalari: Sven Norqvist

Retki: Tammelan tori, josta ostamme syksyn satoa. Käymme myös leikkipuistossa jossa syömme retkieväät. Sadonkorjuujuhla Aitopirtillä. Tutustumme kuvien ja äänien avulla tutuimpiin muuttolintuihin. Keskustelemme vuodenajoista ja sadonkorjuusta.
Kuuntelemme sanan alkuäänteitä, riimittelemme ja mietimme enemmän – vähemmän käsitettä arkisten asioitten avulla. Kauppaleikissä opettelemme rahan käyttöä.

LOKAKUU​: Vuorovaikutus

Kuukauden taidemaalari: Hugo Simberg

Vierailu Nurmikodille. Puhumme Aleksis Kivestä ja Seitsemästä veljeksestä ja pidämme oman kirjan päivän.Vertaamme, mittaamme ja tutustumme geometrisiin muotoihin ja pohdimme yläkäsitteitä.

MARRASKUU​: Avaruus

Kuukauden taidemaalari: Tove Jansson

Retki: Muumimuseo 20.11.2019. Väriviikko vk 46Muuminäyttely päiväkodilla. Taskulamppuretri lähimetsään. Puhumme Pyhäinpäivästä, isänpäivästä ja lapsen oikeuksien päivästä. Aloitamme kirjaimiin tutustumisen.

JOULUKUU​: Erilaiset tunteet

Kuukauden taidemaalari: Rien Poortvliet

Joulun sanoma esillä kertomuksien, laulujen ja näytelmän avulla. Suomalaisen musiikin jouluinen levyraati. Tutustumme lukujonoihin, järjestyslukuihin ja sadutamme.

TAMMIKUU​: Eläinten talvi, vastuumme luonnosta, kierrätys

Kuukauden taidemaalari: Rudolf Koivu

Luontokoulu-retki. Pohdimme eläinten selviämiskeinoja ja omaa mahdollisuuttamme auttaa. Seuraamme lämpötilaa ja aloitamme numeroitten piirtämiset.

HELMIKUU​: Liikunnan riemu ja perinne

Kuukauden taidemaalari: Mauri Kunnas

Leikimme perinneleikkejä ja mahdollisuuksien mukaan huomioimme myös saamelaisten kansallispäivän. Runebergin päivään kuuluvat Runebergin tortut, jotka valmistamme pienryhmittäin ja ystävänpäivänä pidämme koko talon yhteisen lauluhetken.

MAALISKUU​: Erilaiset ihmiset, ammatit

Kuukauden taidemaalari: Heini Vairela

Kutsumme eri ammattilaisia vierailulle.Laskiaista vietämme yhdessä mäkeä laskien sään salliessa. Siirrymme kesäaikaan ja puhumme kellonajoista.

HUHTIKUU​: Kasvun ihme

Kuukauden taidemaalari: Elsa Beskow

Pääsiäisen sanoma esillä Raamatun kertomusten ja laulujen avulla.Kylvämme rairuohon ja mietimme mitä kasvi tarvitsee. Mikael Agricolaan ja suomen kieleen liittyen pidämme aapisnäyttelyn. Suomalaisen työn päivää eli vappua juhlimme vappuaattona mahdollisesti naamiaisten ja herkuttelujen merkeissä.

TOUKOKUU​: Olen ihme ainutlaatuinen

Kuukauden taidemaalari: Martta Vendel

Pohdimme mitä tarvitsemme voidaksemme hyvin ja miten liikumme turvallisesti liikenteessä. Huomioimme äitienpäivän.

KESÄKUU​: Odotettu kesä

Kuukauden taidemaalari: Gunnar Berndtson

Leppoisaa yhdessä olemista ja kesästä nauttien.