Pikkupursi

Toimintakaudella 2022–2023 teemamme on ”Kaikki mukaan leikkiin”

Lue koko toimintasuunnitelma

Turvaa taidoista, lupa omiin rajoihin

Turvallisuus on perustarve, se on oikeus sekä kasvun ja oppimisen edellytys. Vaikka vastuu lasten turvallisuudesta onkin meillä aikuisilla, kasvaessaan lapset tarvitsevat itsekin taitoja, joilla voivat pitää huolen itsestään ja turvallisuudestaan. Tunne- ja turvataitokasvatuksella edistetään lasten itsearvostusta, itsetuntemusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita.  

Lapsen elämään kuuluvat monenlaiset ilot, surut, kiukut ja ikävät. Lapsen tunteet eivät ole koskaan pahoja tai kiellettyjä vaan niitä harjoitellaan tunnistamaan itsessä ja muissa sekä ilmaisemaan niitä sanoin ja sallituin teoin. On myös tärkeää opetella tunnistamaan uhkaavia tilanteita tai kiusaamistilanteita ja antaa lapselle ikätasoisia keinoja toimia niissä. Ennen kaikkea lasta ohjataan kääntymään huolissaan turvallisen aikuisen puoleen. Menetelmät ovat lapsilähtöisiä, lasta osallistavia ja yhteistoiminnallisia ja toteutuvat arkea yhdessä eläen.
 

Lapsen osallisuus ja toimijuus

Leikki, luovuus ja ihmettely ovat keskeisessä roolissa lapsen elämässä ja luontevia oppimisen tapoja, joihin rohkaisemme lapsia päivittäin. Vapaalle leikille on paljon tilaa päivittäin, niin sisällä kuin ulkona, ja siihen ovat kaikki tervetulleita mukaan. Välineet ja materiaalit ovat suurelta osin lasten saatavilla ja he saavat vaikuttaa siihen missä tilassa haluavat toimia. 

Toimimme päivittäin pienryhmissä, mikä antaa enemmän mahdollisuuksia osallistua ja olla vuorovaikutuksessa niin toisten lasten kuin aikuisenkin kanssa. Toiminta on näin kiireettömämpää ja jokainen lapsi tulee kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi. 

Lasten kanssa keskustellaan ja heidän aloitteitaan arvostetaan. Lapsia kannustetaan tekemään omia havaintoja ja olemaan aktiivisia heihin itseensä liittyvissä kysymyksissä. Lapset saavat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa yhdessä henkilöstön kanssa ikä- ja kehitystason mukaisesti. Lapsilta kerätään palautetta ja ideoita päivän eri hetkissä, lastenkokouksissa ja tuumaustauoilla sekä kausittaisen ”nallearvioinnin” avulla. 
 

Yhteistyö ja yhteydenpito

Päivittäinen kanssakäyminen perheiden ja ryhmän henkilökunnan välillä toimii yhteistyön perustana. Huoltajat ja lapset ovat arvoineen ja toiveineen osa suunnitteluamme, toteutustamme ja arviointiamme. 

Teemme myös yhteistyötä koronatilanteen sallimissa rajoissa lähialueen toimijoiden kuten paikallisten seurakuntien kanssa. Lisäksi kampuksellamme sijaitsee niin koulu kuin tehostettua palveluasumista tarjoava Nurmikotikin. 

Muita yhteistyötahoja ovat mm. koillisen alueen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja varhaiskasvatuksen ohjaaja.
 

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency