Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Lukuvuonna 2022–2023 Tampereen kristillisen koulun esiopetus tapahtuu Majakkatalolla, n. 50 metrin päässä Pikkupurresta.

Esiopetusta tarjotaan klo 9–13, mutta perheellä voi olla tarve hoidolle ennen ja jälkeen esiopetuspäivän. Tällöin lapsi voi osallistua esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen klo 6–9 ja 13–17 (tai erikseen sovitusti klo 18 saakka). Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestää Pikkupursi Majakkatalon tiloissa. Paikan saamiseksi huoltajat hakevat omalta kotikunnaltaan palveluseteliä. 

ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN VARHAISKASVATUKSEN PÄIVÄOHJELMA 

   7.30 Majakkatalo aukeaa
   8–8.30 aamupala
   9–13 Tampereen kristillisen koulun järjestämää esiopetusta
   13–14 satusiesta ja rauhallisia puuhia
   14.15– välipala
   14.30–16 leikkiä ja touhuja
   16.15 siirtyminen Pikkupurren pihaan
   17 toiminta päättyy

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetuspäivä on pitkälti suunnitellusti ohjelmallista sekä keskittymistä vaativaa. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa taas painottuvat erityisesti lasten mielenkiinnon kohteiden ympärille rakentuvat sisällöt, kuten leikit, pelit ja kisailut. 

Yhteys esiopetukseen on tiivistä. Esiopetuksessa nousseita asioita voidaan tukea myös esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa ja toisinpäin. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa arjen taitojen tukeminen ja omatoimisuuteen kannustaminen ovat kouluunkin valmistautumisen kannalta tärkeitä taitoja.

Lisäksi esiopetuksessa painottuvat sisällöt tunne- ja vuorovaikutustaidoista siirtyvät leikkeihin ja käytännön toimiin myös aamuisin ja iltapäivisin. Aikuisten yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin tukea tunne- ja vuorovaikutustaidoissa niin, että jokainen lapsi pystyy tasavertaisesti ideoimaan ja osallistumaan leikkeihin ja puuhiin. Kaikki esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen aikuiset ovat perehtyneet MiniVerso– vertaissovittelumenetelmään ja kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelmaan. 

Päivittäiset kuulumiset pyritään vaihtamaan huoltajien kanssa kasvokkain, mikä osaltaan tukee myös kodin ja esiopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency