Pikkupursi on yksityinen palvelusetelipäiväkoti

Palveluseteliä voi hakea Tampereen, Kangasalan, Nokian, Lempäälän, Ylöjärven, Vesilahden, Oriveden ja Pirkkalan kunnista. Muiden kuntien kohdalla palvelusta on sovittava erikseen.

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteli toimii edellytyksenä varhaiskasvatuspaikan saamiselle päiväkodistamme. Ennen setelin hakemista perhe sopii varhaiskasvatuspaikasta ja hoidontarpeesta Pikkupurren kanssa. Pikkupursi tarjoaa 

  • kokopäivähoitoa
  • sopimuspäivähoitoa (esim. 10 hoitopäivää/kk)
  • esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta

Kun aloituksesta on sovittu Pikkupurren kanssa, perhe hakee varhaiskasvatuksen palveluseteliä lapsen kotikunnasta. Palveluseteliä on haettava jo ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Hakemus tehdään sähköisesti oman kunnan verkkopalvelussa.  Palvelusetelin omavastuuosuuden määrittämiseksi perhe toimittaa kotikaupungille tulotietonsa tai antavat suostumuksen korkeimpaan asiakasmaksuun.

Perheen vastuulla on ilmoittaa perheen koossa, asuinkunnassa tai tuloissa tapahtuvista muutoksista kotikuntaan ajallaan. Palveluntarpeen muuttuessa (sopimuspäivät, hoitoajat yms.) asiasta sovitaan Pikkupurren johtajan kanssa.

Palvelusetelin ja siten varhaiskasvatuspaikan irtisanomisaika on 30 kalenteripäivää.

Asiakasmaksut

Asiakasmaksu koostuu omavastuuosuudesta sekä Pikkupursi-lisästä.

Perheen omavastuun katto on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, siis 295 €/kk. Omavastuun summa määräytyy kotikunnan laskelmien mukaisesti huomioiden lapsen hoidontarpeen, perheen tulot sekä perheen koon.

Omavastuun lisäksi asiakasmaksu sisältää Pikkupursi-lisän, joka voi olla

  • 20 €/kk (kokopäiväinen)
  • 10 €/kk (sopimuspäiväinen tai esioppilas).

Kotisivu & Design by Intendit Web Agency